PORTAL DLA LEKARZY

Zarys ogólny

Chociaż często męty łatwo jest zbagatelizować jako częsty symptom zwyrodnienia ciała szklistego, to niekorzystny wpływ, jaki mogą wywierać na jakość życia pacjenta jest niekiedy na tyle poważny, że należy zastosować terapię. Pomimo stosunkowo dobrej ostrości widzenia (BVA), pacjenci cierpiący z powodu mętów mogą doświadczać pogorszenia się jakości ich życia związanego ze zdrowiem. W oparciu o badanie 311 pacjentów ambulatoryjnych Wagle i wsp. informuje, że męty mają taki sam negatywny wpływ na jakość życia jak związane z wiekiem zwyrodnienie plamki żółtej.
(Wagle AM, Lim WY, Yap TP, et al. Utility values associated with vitreous floaters. Am J Ophthalmol. 2011;152(1):60-65.)

Sześciomiesięczne badanie przeprowadzone w 2017 roku przez konsultantów okulistycznych z Bostonu, Massachusetts, USA, doprowadziło do konkluzji, iż laserowe usuwanie mętów wykonywane z zastosowaniem własnej Technologii Reflex firmy Ellex jest skuteczne i dobrze tolerowane. Badanie to, opisane w Journal of the American Medical Association (JAMA), objęło pięćdziesięciu dwóch (52) pacjentów, którzy zostali losowo przypisani do grupy LFT lub grupy YAG (kontrolnej). W grupie LFT 53% pacjentów zgłosiło znaczną lub całkowitą poprawę, a w grupie YAG 0%. Klasyfikacja na podstawie maskowanej fotografii wykazała, że 95% osób z grupy YAG doświadczyło znacznej (50-70% polepszenia) lub całkowitej (100% polepszenia) poprawy mętów w porównaniu z 0% w grupie pozorowanej. Nie wystąpiły istotne zdarzenia niepożądane.

W porównaniu z wcześniejszym klinicznym wykorzystaniem w latach 80tych XX wieku, nowoczesne laserowe usuwanie mętów zapewnia skuteczniejsze i bezpieczniejsze wykorzystanie energii oferując wiarygodne i powtarzalne wyniki, przy niskim odsetku powikłań i wysokim poziomie zadowolenia pacjenta.

Ostatnie innowacje w dziedzinie laserowego usuwania mętów obejmują stopniowe oświetlenie koaksjalne (Titratable Coaxial Illumination – TCI). Platforma laserowa Technologii Reflex firmy Ellex umożliwia uzyskanie zbieżności pola widzenia, oświetlenia lapmy oraz wiązki laserowej na tej samej osi oraz płaszczyźnie optycznej. Pozwala to na ogniskowanie współosiowe, zwiększając głębie osteości oraz obrazowanie struktur przeszczennych. Ponadto wykorzytanie oświetlenia koaksjalnego poprawia wizualizację usuwanych zmętnień poprzez zastosowanie czerwonego Reflexu dna oka jako kontrastu.

Z kolei tradycyjne lasery YAG sprawiają, że oświetenie i wiązka lasera padają z niskiej, niekoaksjalnej pozycji o większych strefach zbieżności, co sprawia, że nacelowanie na męty oraz ich usuwanie jest ogromnie trudne. Tradycyjne lasery YAG wymagają również zastosowania wysokich poziomów energii, co rodzi poważne ryzyko uszkodzenia otaczającej tkanki oka oraz wystąpienia skutków ubocznych, takich jak zaćma czy gwałtowny wzrost ciśnienia wewnątrzgałkowego.

„Nowoczesne laserowe usuwanie mętów to inny zabieg. Nie jest to już ta sama procedura co w przeszłości. Wcześniejsze próby usuwania mętów nie zawsze były udane, gdyż technologia nie była zoptymalizowana dla tego zabiegu.”
Dr Karl Brasse, MD, MRCOphth (Niemcy)