PORTAL DLA LEKARZY

Historie lekarzy

LFR: Obiektywna ocena poprawy jakości widzenia.
Paul I. Singh, MD
The Eye Centers of Racine and Kenosha, USA

Po przeprowadzeniu ponad 1500 zabiegów LFR, dr Paul Singh potwierdzia pozytywną reakcję swoich pacjentów w odniesieniu do poprawy jakości widzenia po zabiegu witreolizy. Wraz z pojawieniem się technologii przesiewowych, takich jak iTrace wavefront dostępnych w aberometrze, można obiektywnie ocenić poprawę jakości widzenia u pacjentów po leczeniu LFR.

“Od ponad czterech lat wiemy, jak dużą różnicę LFR wywiera na jakość widzenia pacjenta, Ale to, czego chcieliśmy, to ocena obiektywna. Korzystając z iTrace możemy naprawdę zrozumieć pozytywny wpływ LFR na jakość widzenia “.

Laserowe usuwanie mętów
Paul I. Singh, MD
The Eye Centers of Racine and Kenosha, USA

W tym wywiadzie wideo Paul Inder Singh omawia sukces laserowego usuwania mętów w swojej praktyce.

“Byłem świadkiem zmian w postrzeganiu witreolizy laserowej przez środowisko lekarskie. Z jednej strony, ubogie dane historyczne oraz fakt, że wielu umiejscawia witreolizę poza strefą komfortu (ponieważ nie przestrzega ona tradycyjnych konwencji, nie jest nauczana w szkołach medycznych oraz programach rezydencjonalnych), doprowadziły do początkowego zniechęcenia. Z drugiej strony, pacjenci i okuliści stają się coraz bardziej świadomi tej procedury oraz nowej technologii i potencjalnych korzyści z niej wynikających. Chociaż witreoliza jest wciąż uważana za nowatorskie i “nieszablonowe” zastosowanie znanego lasera YAG, lekarze zaczynają dostrzegać potencjalne korzyści wynikające z zastosowania różnych profili energii i systemów wizualizacji do leczenia mętów.”

Nowoczesna witreoliza laserowa
Karl Brasse, MD MRCOphth (Germany)

W porównaniu z wczesnym zastosowaniem klinicznym witreolizy w latach 80-tych, nowoczesna witreoliza laserowa zapewnia bardziej wydajne i bezpieczne profile energii. Oferuje jednocześnie niezawodne i powtarzalne wyniki, które zapewniają niski odsetek powikłań połączony z wysokim stopniem zadowolenia pacjenta. W tym wywiadzie dr Karl Brasse porusza swoje dotychczasowe doświadczenia z użyciem lasera Ultra Q Reflex w leczeniu objawowym pacjentów z mętami.

“Moim zdaniem Karickhoff, jeden z pionierów witreolizy laserowej, bronił procedury zanim nadszedł jej czas; ówczesny poziom technologiczny nie dawał tak zaawansowanych możliwości jakie mamy teraz. Mocno wierzę, że sukces, jaki odniosłem w zakresie witreolizy laserowej, wynika z systemu, którego używam”.

Witreoliza. Redefinicja konwencjonalnego podejścia
Paul I. Singh, MD
The Eye Centers of Racine and Kenosha, USA

Badania kliniczne wykazały, że witreoliza jest skutecznym sposobem leczenia mętów. Zapewnia również wysoki stopień zadowolenia pacjenta. W tym wywiadzie wideo, Paul Singh, lekarz z The Eye Centres of Racine i Kenosha, Wisconsin, omawia podstawy witreolizy w leczeniu mętów.

Witreoliza w świetle reflektorów
Paul I. Singh, MD
The Eye Centers of Racine and Kenosha, USA

W tym wywiadzie wideo, dr Paul Singh z The Eye Centres of Racine i Kenosha w stanie Wisconsin, dzieli się pozytywnymi doświadczeniami po zastosowaniu witreolizy. Bazując na swoich doświadczeniach z wielofunkcyjnym laserem Ultra Q Reflex ™, porusza wiele tematów, takich jak: wybór pacjenta, protokół leczenia, a także zalecane soczewki oraz ustawienia energii lasera.

Laserowa Witreoliza dla Chirurga Refrakcyjnego
Karl G. Stonecipher, MD
TLC Greensboro, USA

W tym wywiadzie wideo chirurg refrakcyjny Karl G. Stonecipher, MD (profesor kliniczny okulistyki na Uniwersytecie Karoliny Północnej i dyrektor medyczny ośrodków laseroterapii TLC w Greensboro w Północnej Karolinie), informuje o włączeniu laserowego usuwania mętów w zakres procedur przeprowadzanych w klinice.

“Dla wielu, jeśli nie dla większości moich kolegów, chirurgów refrakcyjnych, pomysł leczenia mętów laserem YAG był tematem tabu. Czuli, że przekraczają granicę bezpieczeństwa, ponieważ oczy z mętami są w zasadzie zdrowe i nie wymagają interwencji chirurgicznej. Uważali, iż ryzyko przewyższa wszelkie potencjalne korzyści. Rozumiałem, a nawet podzielałem część ich sceptycyzmu.”