TECHNOLOGIA REFLEX

Widzenie przede wszystkim

Technologia Reflex (Reflex Technology™) zoptymalizowana tak, że można ją stosować tak w tylnych jak i przednich odcinkach oka, pozwala na pracę w trybie współosiowym i pozaosiowym w celu lepszej wizualizacji mętów.

Zadbaj o większą dokładność

Technologia Reflex pozwala swobodnie poruszać się pomiędzy obrazowaniem współosiowym i pozaosiowym oraz zapewnia najwyższy poziomy dokładności wizualizacji i oświetlenia w odcinkach przednim i tylnym. Wszystko dzięki jednej platformie.

Lepsza wizualizacja, lepsza terapia

Dzięki własnej technologii Ellex, Reflex Technology™, wizualizacja mętów i zmętnień oraz ocena ich położenia w stosunku do soczewki lub siatkówki nigdy nie były łatwiejsze.